Drôt G3Si1 SG2 OK ARISTOROD 12.50 pr.1,0mm á18kg 6910 Esab

4,24 

16758 na sklade

Lesklý (nepomedený) zvárací drôt určený na zváranie väčšiny bežných nelegovaných konštrukčných ocelí s pevnosťou v ťahu do 530 MPa, napr. na výrobu oceľových konštrukcií, tlakových nádob, dopravných zariadení a pod. Je vhodný aj na zváranie jemnozrnných ocelí s medzou klzu do 420 MPa.