Drôt OK AUTROD 316LSi pr.0,8mm á15kg (16.32) + AS

Nehrdzavejúci plný chróm-nikel-molybdénový drôt na zváranie austenitických nehrdzavejúcich ocelí typov 18% Cr – 8% Ni a 18% Cr – 10% Ni – 3% Mo. OK Autrod 316LSi má dobrú všeobecnú koróznu odolnosť. Materiál menovite dobre odoláva korózii v prostredí kyselín a chloridov. Viaka nízkemu obsahu uhlíka sa zvlášť odporúča pre aplikácie, kde je riziko medzikryštálovej korózie. Vyšší obsah kremíka zlepšuje operatívne vlastnosti, ako je zmáčavosť. Materiál sa široko používa v chemickom a potravinárskom priemysle ako aj na stavbu lodí a na rôzne konštrukcie v architektúre.

mohlo by vás zaujímať