Drôt OK AUTROD 4043 pr.1,2mm á141kg (18.04) + AS

21,92 

Nie je na sklade

Jeden z najčastejšie používaných drôtov na zváranie hliníkových zliatin. Obsah kremíka znižuje teplotu tavenia a je dôvodom obľúbenosti u zváračov. Zvarový spoj nie je náchylný na tvorbu trhlín, povrch spoja je lesklý bez väčších nerovností. Tepelne sa nespracováva. Neodporúča sa na diely ktoré sa budú povrchovo upravovať elektrolytickou oxidáciou. Odporúčaný predhrev 150 – 200°C. Interpass teplota 150°C